Promocja do 29 listopada 2017

BLACK FRIDAY - przenieś do nas prowadzenie księgowości, a podpisując umowę na rok pierwsze trzy miesiące wszystkie usługi za 1 zł. 

 

Ceny naszych usług są każdorazowo uzgadniane z klientami w drodze negocjacji. Czynnikami wpływającymi na wysokość ceny jest ilość dokumentów, wielkość zatrudnienia oraz specyfika działalności firmy oraz jej możliwości finansowe. Gwarantujemy stałość ceny uzgodnionej z Firmą w trakcie roku. Orientacyjne ceny niektórych naszych usług - opłaty netto w zależności od średniej ilości dokumentów w miesiącu.

 

 • Ilość dokumentów rozliczanych w ramach danego abonamentumiesięczna opłata za abonament
  20100,00 zł
  30150,00 zł
  50200,00 zł
  100300,00 zł
  200600,00 zł
  5001250,00 zł
  10001800,00 zł
  20002500,00 zł
 • Ilość dokumentów rozliczanych w ramach danego abonamentumiesięczna opłata za abonament
  do 10 dokumentów299,00 zł
  do 30 dokumentów490,00 zł
  do 50 dokumentów590,00 zł
  do 70 dokumentów690,00 zł
  do 100 dokumentów890,00 zł
  powyżej 100 dokumentówwycena indywidualna
    
 • AbonamentCena (za osobę) 
  naliczanie płac25,00 zł 
  Pełna obsługa kadrowo-płacowa40,00 zł 
     
  CzynnośćNaliczanie płacPełna obsluga kadrowo - płacowa
  sporządzanie listy płac przy uwzględnieniu informacji o nieobecnościch (urlopy, choroby)w ramach abonamentuw ramach abonamentu
  wystawienie rachunków do umowy cywilno-prawnej (dzieło, zlecenie)w ramach abonamentuw ramach abonamentu
  sporządzanie deklaracji ZUS wraz z przekazaniem elektronicznymw ramach abonamentuw ramach abonamentu
  wyliczenie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeńw ramach abonamentuw ramach abonamentu
  sporządzanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy50,00 zł za dokumentw ramach abonamentu
  założenie teczki osobowej pracownika30,00 zł osobaw ramach abonamentu
  sporządzenie dokumentów kadrowych: kwestionariusz osobowych, skierowań na wstępne i okresowe badania lekarskie, wniosków urlopowych, zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu, etc.15,00 zł za dokumentw ramach abonamentu
  prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji nieobecności, kart urlopowychniedostępnew ramach abonamentu
  sporządzanie wniosków o wypłątę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego do ZUS40,00 zł za dokumentw ramach abonamentu
  sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych rozliczających wpłacone zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeńw ramach abonamentuw ramach abonamentu
  sporządzanie rocznych deklaracji  podatkowych pracowników etatowych15,00 zł za deklarację10,00 zł za deklarację
  sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych zleceniobiorców15,00 zł za deklarację10,00 zł za deklarację
  wysyłka deklaracji pocztą6,00 zł6,00 zł
  korekta rozliczenia zawiniona przez zleceniobiorcę50,00 zł za korygowany okres50,00 zł za korygowany okres
  Roczne rozliczenie pracownika do US30,00 zł osoba25,00 zł osoba
 

 

Ceny naszych usług uzgadniane są indywidualnie w zależności od specyfiki firmy, którą Państwo prowadzicie. Pozwala to dostosować cenę i ofertę dokładnie do wymagań klienta oraz powierzanych nam zadań. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasza oferta zawsze jest atrakcyjna i satysfakcjonująca.

Elastyczność działania pozwala nam dostosować opłaty w zależności od wymagań klienta. Stosujemy zarówno rozliczenie ryczałtowe jak i opłaty uzależnione od ilości dokumentów. Stała miesięczna opłata uzgodniona z klientem tzw. ryczałt jest wygodnym rozwiązaniem pozwalającym precyzyjnie zaplanować koszty w firmie.

Część klientów preferuje jednak opłaty zmienne, uzależnione od ilości zapisów księgowych, pracowników zatrudnionych w firmie czy czasu pracy poświęconego danej usłudze w okresie rozliczeniowym (najczęściej miesiącu) .  Jest to forma atrakcyjna zwłaszcza dla klientów o dużym wahaniu dokumentów w różnych miesiącach, czy o różnorodnym zapotrzebowaniu na nasze usługi w trakcie współpracy.

Prosimy o kontakt a z przyjemnością dokonamy wyceny interesujących Państwa usług w oparciu o jeden z przedstawionych powyżej systemów opłat.

Informacje powyższe, dotyczące ceny świadczonych usług, które służą wyłącznie do oszacowania wartości usług i ich treści, nie stanowią oferty w myśl art.66 Kodeksu Cywilnego.